Now showing items 1-1 of 1

    • Osvětlování komunikací v podmínkách mezopického vidění 

      Author: Tomáš David; Supervisor: Zálešák Jan; Opponent: Panská Zuzana
      Předmětem této diplomové práce je problematika mezopického vidění v rámci veřejného osvětlení. V teoretické části je jedna kapitola věnována fyziologii oka. V dalších kapitolách je pak rozebrána problematika měření mezopického ...