Now showing items 1-1 of 1

  • Model kolejnicového urychlovače neferomagnetických kovových těles a jeho experimentální ověření 

   Author: Tichý Tomáš; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Mach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Hlavní část práce pojednává o matematickém modelování kolejnicového urychlovače. Modely jsou rozděleny na model obvodový, model elektromagnetického pole, model mechanický, model ztrátový a celkový model, založený na bilanci ...