Now showing items 1-1 of 1

    • Zlepšení kvality elektrické energie v síti s elektrickou obloukovou pecí 

      Author: Segeth David; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Vybíralík František
      Práce se zabývá problematikou kvality elektrické energie v sítích s obloukovými pecemi. Především se jedná o problémy s vysokou hladinou flicker efektu a s kompenzací odběru jalového výkonu. V první části práce jsou popsány ...