Now showing items 1-1 of 1

    • Měření činných ztrát při malých účinících 

      Author: Schneider Michael; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
      Předložená práce je zaměřena na problematiku měření činného výkonu při malém účinníku. V úvodu jsou popsány jednotlivé metody měření ztrát při malých účinních, přičemž je kladen důraz na popis dvou metod číslivového ...