Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočetní nástroj pro optimální dimenzování zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla 

   Author: Renfus Tomáš; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce pojednává o kombinované výrobě elektřiny a tepla. V první části práce jsou popsány základní principy kogenerace spolu s legislativní stránkou výroby elektřiny a tepla. V druhé části jsou rozebrány kogenerační ...