Now showing items 1-1 of 1

    • Výměna transformátoru 63MVA 110/22 kV v podniku ŠKODA AUTO a. s. 

      Author: Rejman Jakub; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Vybíralík František
      Téma diplomové práce vzniklo z požadavku na výměnu síťového transformátoru T101 110/22 kV, na základě měření ukazující horizont životnosti stroje. V práci se zabývám ověřením provedené výměny, která zároveň může sloužit ...