Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza přesnosti různých výpočtových metod potřeby energie na vytápění v systémech s tepelnými čerpadly 

   Author: Rimbala Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Reichl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V diplomové práci je uveden přehled dvou hlavních metod výpočtu tepelných ztrát, popis funkce tepelných čerpadel a používaných monovalentních a bivalentních způsobů vytápění. Dále je na modelovém objektu analyzována ...
  • Impulsní charakteristika baterií 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kmínek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá impulzní diagnostikou elektrochemických zdrojů. Z teoretických poznatků o elektrochemické přeměně energií plynou závěry, že při vhodné měřící metodě může impulzní diagnostika rozpoznat více parametrů, ...
  • Možnosti využití akumulace elektrické energie v průmyslovém podniku 

   Author: Kletečka Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Reichl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie pro průmyslový podnik nebo situacemi, kdy je potřeba akumulace většího množství elektřiny. Práce se soustředí v první části na popis možností ukládání ...
  • Solid Electrolyte Interface vrstvy v primárních článcích 

   Author: Pelinka Jakub; Supervisor: Reichl Tomáš; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V moderní době, kdy je svět poháněn elektronickými a elektrickými zařízeními jako jsou chytré telefony, počítače, elektromobily a mnoho dalších věcí, je nutné, abychom zajistili pro tyto stroje dostatek elektrické energie. ...