Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza míry nesymetrií venkovních vedení 110 kV 

      Author: Nosek Tomáš; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Ehrenberger Jakub
      Práce analyzuje míru impedanční nesymetrie venkovních vedení. První kapitola uvádí postup výpočtu impedanční matice vedení, ze kterého plynou zdroje nesymetrií. Dále jsou popsány reálné zdroje impedanční nesymetrie a druhá ...