Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření aplikace pro analýzu jasů HDR fotografií 

   Author: Nepil Lubomír; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Košč Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tato práce se zabývá vytvořením softwarového nástroje pro využití digitální fotografie jako nástroje pro měření jasů ve světelně technické praxi. V první části je provedena rešerše současného stavu problematiky výpočtu ...