Now showing items 1-1 of 1

    • Výstavba transformovny 110/22 kV Slivenec 

      Author: Mikel Vojtěch; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Vybíralík František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)