Now showing items 1-1 of 1

    • Připojení rodinného domu na distribuční síť a návrh jeho elektroinstalace 

      Author: Mazač Petr; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Bouček Stanislav
      Diplomová práce se zabývá projektováním elektroinstalace rodinného domu. Práce sezna-muje s obecnými požadavky na návrh elektroinstalace a obsahuje stručný teoretický popis prvků elektroinstalace a nastínění principu jejich ...