Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh aktivní části distribučního olejového transformátoru 

      Author: Malák Jan; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Kyncl Jan
      Účelem této práce je popsat a zhodnotit některé návrhové metody distribučních transformátorů s olejovým chlazením. Dále pomocí jedné, zvolené návrhové metody navrhnout konkrétní transformátor a pro tento transformátor ...