Now showing items 1-20 of 47

  • Analýza přesnosti různých výpočtových metod potřeby energie na vytápění v systémech s tepelnými čerpadly 

   Author: Rimbala Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Reichl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V diplomové práci je uveden přehled dvou hlavních metod výpočtu tepelných ztrát, popis funkce tepelných čerpadel a používaných monovalentních a bivalentních způsobů vytápění. Dále je na modelovém objektu analyzována ...
  • Bateriové systémy skladování energie v distribuční soustavě 

   Author: Tigran Avakyan; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce pojednává o základech systému akumulace energie do bateriových úložišť (BESS) připojených k distribuční síti (DN), také popisuje jaké jsou výhody, základní technické řešení (komponenty a topologie), aplikace ...
  • Decentralizace výroby elektřiny v distribučních sítích 

   Author: Issakar Karim Abdul; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Produkce energie z vodních zdrojů je pravděpodobně jednou z nejstarších technik výroby elektřiny vůbec. Z obnovitelných zdrojů jsou tyto zdroje navíc v Evropě největší. V elektrických distribučních sítích je většina ...
  • Dieselové záskokové zdroje 

   Author: Kamenický Marek; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Energetické aspekty rekonstrukce rekreačního bjektu 

   Author: Masojídek Štěpán; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Popelka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o problematice rekonstrukce starého venkovského objektu užívaného k rekreaci na objekt trvale obydlený, o požadavcích kladených na energetickou náročnost budovy a o souvisejících legislativních předpisech. ...
  • Energetické úspory v SPŠ ELIT v Dobrušce 

   Author: Velecký Martin; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fyzikální model elektrodového ohřevu vody 

   Author: Šťastný Martin; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kogenerace s akumulací tepla 

   Author: Popelka Aleš; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v ČR 

   Author: Černý Vlastimil; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
   V této práci se věnuji kogeneračním jednotkám a jejich možnému využití pro reálné nasazení. Primárně se zaměřím na pístové kogenerační jednotky. Jedná se o malé zdroje o výkonech desítek až stovek kilowatt. V teoretickému ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v elektroenergetických soustavách 

   Author: Vlach Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
   Tato diplomová práce se zabývá studiem kombinované výroby elektrické energie a tepla s akumulací spojené s poskytováním podpůrných služeb. Výstupem práce je technické a ekonomické zhodnocení jednotlivých variant poskytování ...
  • Metody detekce sériového oblouku při zátěži běžnými domácími spotřebiči 

   Author: Vetoshkin Lavr; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Bryscejn Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Sérový oblouk je jednou z nejčastějších příčin požárů vyvolaných elektřinou. V současnosti se prevenci požárů, zlepšováním elektroinstalace a použitých přístrojů zabívá cela řada lídi. Táto práce zkoumá sériový oblouk v ...
  • Metody výpočtů energetické náročnosti vytápění 

   Author: Průša Pavel; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Modely silových transformátorů 

   Author: Jurečka Dalibor; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Brettschneider Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modernizace olejového hospodářství turbogenerátoru v Jaderné elektrárně Temelín 

   Author: Longin Václav; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musil Ladislav
   Tato diplomová práce pojednává o pomocném olejovém hospodářství turbogenerátoru v Jaderné elektrárně Temelín. Klade si za cíl posoudit aktuální technický stav komponent technologie systému těsnícího oleje na vodíkové straně ...
  • Možnosti využití akumulace elektrické energie v průmyslovém podniku 

   Author: Kletečka Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Reichl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie pro průmyslový podnik nebo situacemi, kdy je potřeba akumulace většího množství elektřiny. Práce se soustředí v první části na popis možností ukládání ...
  • Možnosti zlepšení ekonomiky provozu plynové kompresorové stanice 

   Author: Tvrdík Jaroslav; Supervisor: Šváb Michal; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh aktivní části distribučního olejového transformátoru 

   Author: Malák Jan; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Kyncl Jan
   Účelem této práce je popsat a zhodnotit některé návrhové metody distribučních transformátorů s olejovým chlazením. Dále pomocí jedné, zvolené návrhové metody navrhnout konkrétní transformátor a pro tento transformátor ...
  • Návrh indukčního ohřevu pro pyrolýzu odpadu 

   Author: Popelka Martin; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh indukčního zařízení pro nabíjení akumulátorů 

   Author: Kondratchik Dmitriy; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Kyncl Jan
   Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovým nabíjením akumulátorů. V dnešní době k řešení takového problému nejvíc se používá indukční přenos energie. Náplní práce je možnosti použití indukčních zařízení pro nabíjení ...
  • Návrh snížení energetické náročnosti provozu mateřské školy s možností instalace tepelného čerpadla 

   Author: Helebrant Pavel; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)