Now showing items 1-3 of 3

  • Rozbor a simulace statického buzení PSS 

   Author: Winkler Ondřej; Supervisor: Kalandra Petr; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řešení elektročásti malé vodní elektrárny Štětí 2 x 3,5 MW 

   Author: Šlapák Karel; Supervisor: Kalandra Petr; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tématem Diplomové práce je zvážit možnosti variant řešení elektrické části již zrealizované MVE Štětí. Zvážit možnosti zapojení vývodů elektrické energie z generátorů a zhodnocení navržených variant. Provést kontrolu ...
  • Zadávací projekt pro novou MVE Litoměřice o výkonu 2 x 3 800 kVA 

   Author: Mačák Jakub; Supervisor: Kalandra Petr; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)