Now showing items 1-1 of 1

  • Specifika připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy vn v České republice. 

   Author: Novák Petr; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Jeník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce má za úkol zmapovat současnou situaci využívání fotovoltaických systémů v České republice a na základě výpočtů rozhodnout, zdali jsou tyto systémy v našich podmínkách výhodné. Na úvod jsou zmíněny ...