Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh důlního transformátoru 1400 kVA v nevýbušném závěru 

      Author: Škandera Zbyněk; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hruška Karel
      V práci studuji problematiku návrhu a modelování důlního transformátoru s chlazením AN/AN. Důraz je zde kladen zejména na požadavky nízkých ztrát, nároky na možnost působení v prostředí s nebezpečím výbuchu a s tím ...