Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza dat smartmeteringu v podmínkách PREdistribuce, a. s. 

   Author: Herzánová Jessica; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V teoretické části diplomové práce je rozebrán vývoj elektroměrů až po elektroměry budoucnosti, Smart Metery. Smart Metery využívají nové komunikační technologie, které jsou v práci popsány, dále je zmapován současný stav ...