Now showing items 1-1 of 1

    • Využití phase-shift transformátorů v přenosových soustavách 

      Author: Helbich Jiří; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Müller Zdeněk
      Tato diplomová práce se zabývá vlivem transformátorů s regulací fáze na výkonové toky a jiné veličiny v elektrizačních soustavách. Zaměřuje se na podrobný popis PST transformátorů, jejich principu, konstrukce a využití. ...