Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza míry nesymetrií venkovních vedení 110 kV 

   Author: Nosek Tomáš; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Ehrenberger Jakub
   Práce analyzuje míru impedanční nesymetrie venkovních vedení. První kapitola uvádí postup výpočtu impedanční matice vedení, ze kterého plynou zdroje nesymetrií. Dále jsou popsány reálné zdroje impedanční nesymetrie a druhá ...
  • Porovnání variant výměny fázových vodičů na vedení 400 kV 

   Author: Chobotský Richard; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Ehrenberger Jakub
  • Problematika chránění sítí s decentralizovanou výrobou energie 

   Author: Dang Minh Quan; Supervisor: Ehrenberger Jakub; Opponent: Stiebitz Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Připojení distribuované výroby (DG) do distribuční sítě způsobuje změny napěťového profilu, hodnot zkratových proudů a směrů výkonových toků. Tato práce se zabývá prověřením účinků DG na ochranu radiální distribuční sítě, ...
  • Řešení poruch v sítích Smart Grid pomocí metody simultánních poruch 

   Author: Ehrenberger Jakub; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)