Now showing items 1-1 of 1

    • Vysokonapěťové kapalinové děliče pro měření rychlých přechodných dějů 

      Author: Cmíral Jan; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Procházka Radek
      Tato závěrečná práce se zabývá problematikou kapalinových děličů určených pro měření rychlých přechodných dějů. Cílem práce je vytvoření funkčního vzorku kapalinového děliče pro měření impulsních napětí do 20 kV. Na základě ...