Now showing items 1-20 of 33

  • Analýza provozu a kompenzace jalového výkonu fotovoltaické elektrárny 

   Author: Kovácsik Roman; Supervisor: Žák František; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza roční výtěžnosti fotovoltaických elektráren 

   Author: Tauchman Jakub; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza vlivu FVE Kaplice na distribuční síť VN 

   Author: Liška Radim; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Elektroinstalace v objektu pro speciální účely 

   Author: Husák Marek; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektroinstalace v objektu pro speciální účely 

   Author: Košťál Eduard; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh a porovnání klasické a inteligentní elektroinstalace obytného domu 

   Author: Lipkovský Karel; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti 

   Author: Drazdík Zdeněk; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh elektrifikace nové lokality 

   Author: Němec Michal; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Sýkora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh elektroinstalace administrativní budovy 

   Author: Chrpa Ondřej; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh elektroinstalace pro speciální účely 

   Author: Chundelák Roman; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh kogeneračního napájení a elektroinstalace v objektu na sušení štěpky 

   Author: Znamenáček Jakub; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce je především věnována problematice kombinované výroby elektřiny a tepla a její ekonomické rentabilitě. V prvních částech je popsán princip kogenerace, jsou provedeny výpočty ke zjištění stávajících potřeb ...
  • Návrh lokální distribuční sítě 

   Author: Havlík Josef; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh lokální distribuční sítě 

   Author: Hercl Ondřej; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh napájení VS průmyslové tepelné elektrárny 80MWe 

   Author: Pavlíček Martin; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice 

   Author: Bártek Josef; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Švec Jan
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice. V úvodu popisuje postavení železniční dopravy v České republice a informuje o rozdělení zdrojů elektrické energie na železnici. ...
  • Návrh transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice 

   Author: Bártek Josef; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Švec Jan
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice. V úvodu popisuje postavení železniční dopravy v České republice a informuje o rozdělení zdrojů elektrické energie na železnici. ...
  • Návrh zariadenia KGJ na ČOV Hamuliakovo 

   Author: Absolonová Hana; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Fencl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Netechnické ztráty v distribuční soustavě 

   Author: Končický Kristian; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce pojednává o technických a netechnických ztrátách v distribuční soustavě. V teoretické části je vysvětlen hlavní rozdíl mezi uvedenými druhy ztrát. V následujících kapitolách příklady některých technických ztrát. Důraz ...
  • Posouzení provozu kabelové sítě vn 22 kV v podniku Škoda auto, a.s. 

   Author: Roubíček Pavel; Supervisor: Kabrna Miroslav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Problematika připojení velkých FVE 

   Author: Kejř Filip; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)