Now showing items 1-1 of 1

    • Detektor elektrického oblouku pro síť nn 

      Author: Chramosta Jan; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Hlaváček Jan
      Tato diplomová práce se zabývá detektorem elektrického oblouku v síti nízkého napětí. Zaměřuje se na vznik elektrického oblouku, jeho příčiny, následky a možnosti detekování. Je zde podrobně popsán princip funkce, na jejímž ...