Now showing items 1-1 of 1

    • Redispečink zdrojů v PS ČR 

      Author: Pistora Martin; Supervisor: Chladová Miloslava; Opponent: Špetlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)