• Elektrické ochrany 

   Autor: Boháč Jan; Vedoucí práce: Nemšovský Petr; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní návrh měnírny pro uvažovanou novou stanici metra Náměstí Bratří Synků 

   Autor: Majer Miloslav; Vedoucí práce: Lukášek Jan; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce řeší návrh napájení měnírny a distribuční transformovny v zamýšlené stanici Náměstí Bratří Synků s ohledem na zajištění dostatečného výkonu pro provoz souprav metra na nové trase D. Práce respektuje ...
  • Komunikace provozovatelů lokálních DS s CS OTE 

   Autor: Kobliha Jan; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Chemišinec Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předmětem diplomové práce je popis úlohy provozovatele lokální distribuční soustavy v podmínkách trhu s elektřinou v České republice a způsoby komunikace s informačním systémem operátora trhu. V práci je věnována pozornost ...
  • Komunikace s provozovateli přenosové soustavy při procesu obchodování elektrické energie a plynu v Evropské unii 

   Autor: Kaňovský Tomáš; Vedoucí práce: Doucha Pavel; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Energetické společnosti mají v dnešní době problémy s četností formátů pro komunikaci s provozovateli přenosové soustavy. Obsahem této práce je zanalyzovat technologii, která by se dala použít pro unifikaci technické ...
  • Koncepce vlastní spotřeby jaderné elektrárny 

   Autor: Vlček Jan; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modernizace monitorovacího systému elektrické části JE a její vliv na jadernou bezpečnost. 

   Autor: Macháčková Kristýna; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Říha Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modernizace ochran rozvoden 6kV v čerpací stanici Hněvkovice 

   Autor: Jíša Ivo; Vedoucí práce: Staude Vlastimil; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce pojednává o jedné z možností jak za co nejpřijatelnější cenu provést záměnu elektromechanických ochran za digitální ochranné terminály na rozvodnách 6kV čerpací stanice Hněvkovice. S cílem co největší ...
  • Moderní distribuční chránění vn 

   Autor: Hartmann Vladimír; Vedoucí práce: Nemšovský Petr; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Moderní systémy chránění elektroenergetických zařízení 

   Autor: Veselý Stanislav; Vedoucí práce: Nemšovský Petr; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Napájení datového centra 

   Autor: Pachl Jan; Vedoucí práce: Horák Lubor; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce řeší problematiku napájení datových center, ochranu před atmosférickými vlivy a přepětím. Tato problematika je popsána v teoretické části. Konkrétní způsob řešení energetiky datového centra je popsán v ...
  • Návrh a realizace zabezpečovacího systému tokamaku COMPASS 

   Autor: Junek Pavel; Vedoucí práce: Böhm Petr; Oponent práce: Bouček Stanislav
   Cílem této práce je navrhnout zabezpečovací systém laserového systému pro dia-gnostiku Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS. Toto zařízení se používá k měření elektronové teploty a vytváření hustotních profilů plazmatu. ...
  • Návrh elektroinstalace pro dřevozpracující podnik 

   Autor: Horký Pavel; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Procházka Radek
   Práce se zabývá postupným návrhem dřevozpracujícího podniku. Práce je však zaměřena pouze na část podniku související bezprostředně s výrobou. V první části je sestaven výrobní program, na který navazuje výběr strojů ...
  • Návrh elektroinstalace v hotelu 

   Autor: Dlouhý Pavel; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh lokální distribuční sítě 

   Autor: Hercl Ondřej; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh MVE na řece Mži 

   Autor: Endres Jiří; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh napájení VS průmyslové tepelné elektrárny 80MWe 

   Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh systému napájení dálničního tunelu délky 8km 

   Autor: Mikoláš Jan; Vedoucí práce: Hrnčíř Jiří; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh venkovní transformovny 110/22 kV - část 110 kV 

   Autor: Bárta Tomáš; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem transformační stanice 110/22 kV. Práce vychází z projektu na obnovu stanice TR Příbram Brod, jejíž vybavení je na hraně technické životnosti a pro zabezpečení dodávky elektrické ...
  • Návrh vlastní spotřeby jaderné elektrárny 2 x 1000MW 

   Autor: Orlov Dmitri; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Obnovitelné zdroje v reálném provozu 

   Autor: Bauer Michal; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)