• Obnovitelné zdroje v reálném provozu 

      Autor: Bauer Michal; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Bouček Stanislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)