• Návrh transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice 

   Autor: Bártek Josef; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Švec Jan
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice. V úvodu popisuje postavení železniční dopravy v České republice a informuje o rozdělení zdrojů elektrické energie na železnici. ...
  • Návrh transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice 

   Autor: Bártek Josef; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Švec Jan
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem transformovny 22/0,4 kV pro napájení železniční stanice. V úvodu popisuje postavení železniční dopravy v České republice a informuje o rozdělení zdrojů elektrické energie na železnici. ...