Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkokarbonové technologie v distribučních sítích 

   Author: Abdullah Essa; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Hrouda Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Abnovitelné zdroje energie (OZE) v distribučních soustavách (DS) nabývají na důležtitosti a v budoucnu budou hrát v DS důležitou roli. Tato diplomová práce popisuje základní informace o OZE a jejich principech činnosti. V ...