Now showing items 1-1 of 1

    • Možnosti využití indukčního ohřevu pro žíhání rotačně symetrických těles 

      Author: Žák Lukáš; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Musil Ladislav
      Tato diplomová práce se zabývá žíháním rotorů spalovacích turbín využívaných v oblasti těžby ropy, zemního plynu či výroby elektrické energie. K realizaci zmíněného procesu zvyšující mechanickou pevnost jednotlivých součástí ...