Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh elektroinstalace v bytové zástavbě 

   Author: Znamenáček Jakub; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   Cílem této bakalářské práce je uvést základní předpisy a přehled znalostí potřebných k projektování NN silnoproudé elektroinstalaci bytového domu. První polovinou práce je teoretická část, kde jsou shrnuty základní požadavky ...
  • Návrh elektroinstalace v bytové zástavbě 

   Author: Znamenáček Jakub; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   Cílem této bakalářské práce je uvést základní předpisy a přehled znalostí potřebných k projektování NN silnoproudé elektroinstalaci bytového domu. První polovinou práce je teoretická část, kde jsou shrnuty základní požadavky ...