Now showing items 1-20 of 22

  • Distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Alshammari Ahmad; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na oblasti 1) Větrná energie 2) Vodní energie 3) Geotermální energie 4) Fotovoltaika 5) Solární termální konferze 6) Energie biomasy 7) Studie připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti
  • Distribuční sítě s rozptýleným zdroji 

   Author: Avakyan Tigran; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů ...
  • Distribuční systém s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Karimov Dauren; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovanýc h energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů ...
  • Elektroinstalace v rodinném domu 

   Author: Mašek Ondřej; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domu. Jejím cílem je navrhnout elektroinstalaci v rodinném domě, dále vytvořit výčet materiálu, vytvořit rozpočet a odhadnout roční spotřebu elektrické ...
  • Fotovoltaické elektrárny 

   Author: Vaniščák Jan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a technickou dokumentaci fotovoltaických elektráren. Tato práce je rešerše. Z nalezených zdrojů byl nejdříve popsán možný návrh fotovoltaické elektrárny a možnosti uplatnění dotací, které ...
  • Integrace obnovitelných zdrojů do distribuční sítě 

   Author: Essa Abdullah; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce uvádí obecné informace o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a jejich pracovních principech. Práce je zaměřena na větrné elektrárny (principy, typy, komponenty, výhody a nevýhody). Obsahuje také ...
  • Integrace obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí 

   Author: Orashayev Zhanibek; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce týkající se obnovitelných zdrojů energie, výhod, nevýhod, zvláštních charakteristik. Tato práce se zabývá obecnými informacemi o distribuovaných zdrojích energie, typech elektráren, o fokusních fotovoltaických ...
  • Inteligentní elektroinstalace v rodinném domě 

   Author: Krampera Jan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá inteligentní elektroinstalací, především pak inteligentní elektroinstalací v rodinném domě. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní prvky inteligentní ...
  • Modernizace veřejného osvětlení v obci Poříčany 

   Author: Sommer Karel; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu pro výstavbu veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce. Je vyhotovena pro dva druhy světelných zdrojů, první skupina jsou novější ...
  • Napěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Baptista Aldair da Costa; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Současná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a představují téměř ...
  • Návrh plovoucí větrné elektrárny 

   Author: Paljević Albina; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá větrnou energií jako jedním z nejperspektivnějších obnovitelných zdrojů energie. V poslední době, vývojáři mají tendenci rozvíjet nové způsoby využití energie větru. Jeden z těch způsobů je postavení ...
  • Nízkouhlíková technologie v distribuční síti 

   Author: Miljkovic Nikola; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Každý rok mají obnovitelné zdroje větší dopad a více pronikají do distrubučních sítí. Tato diplomová práce podrobně popisuje tři nejčastěji využívané obnovitelné zdroje energie v současnosti - solární, větrnou a vodní. ...
  • Nízkouhlíkové technologie v distribuční síti 

   Author: Mykhaylo Pluhin; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce pojednává o obecné informace o obnovitelných zdrojích energie a typech elektráren. Tato práce se soutředila na výrobu sluneční energie, a to také v případové studii modelu malé nízkonapěťové rozvodné sítě s ...
  • Porovnání různých typů jaderných elektráren 

   Author: Horák Jakub; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Práce porovnává vybrané typy jaderných elektráren. První část pojednává o základních principech fungování jaderných reaktorů a o historii jaderné energetiky. V dalších kapitolách se zabývá jednotlivými typy jaderných ...
  • Porovnání venkovního a kabelového vedení 110 kV 

   Author: Schneider Gabriel; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Projekt kabelového vedení distribuční soustavy 

   Author: Vais Tomáš; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Provoz elektroenergetického systému 

   Author: Ismayilov Elmir; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Práce poskytuje stručné informace o systému řízení výkonu a ukazuje, že pečlivě zvolené metody řízení výkonu s odpovídajícími technologiemi mohou přinést význ-amné výhody v oblasti energetiky.
  • Provoz kompenzovaných sítí s automatikou připínání pomocného odporníku 

   Author: Szczotka Šimon; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Připojení obnovitelných energetických zdrojů k elektrické síti 

   Author: Mohamed Saleh; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a druhy, které se nejvíce využívají. Teoretická část je věnována obecným informacím o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a v další části se zaměřuje na ...
  • Větrné elektrárny a jejich návrh 

   Author: Milichovský Jan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Práce pojednává o teoretickém návrhu větrné elektrárny s potenciálním využitím podkladů pro reálnou stavbu včetně jednotlivých postupů, které je potřeba dodržet při výstavbě samotné elektrárny. Dále se porovnává teoreticky ...