Now showing items 1-5 of 5

  • Analýza příčných poruch v distribučních soustavách 

   Author: Vanišová Lucie; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh fotovoltaické elektrárny 

   Author: Bříza Martin; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vanišová Lucie
   Cílem této práce je návrh fotovoltaické elektrárny na střeše obchodního střediska. V teoretické části je rozebrán samotný princip fotovoltaiky, druhy fotovoltaických panelů, typy fotovoltaických systémů a jejich základní ...
  • Využití Smart Meteringu v systému zúčtování elektrické energie 

   Author: Vastl Jiří; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Vanišová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce se zabývá systémy zúčtování elektrické energie, první část práce popisuje fungování stávajícího systému hromadného dálkového ovládání, v druhé části se zaměřuje na teoretický princip smart meteringu. Dále je ...
  • Výstavba solární elektrárny 

   Author: Tomášek Václav; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vanišová Lucie
   Bakalářská práce se zaměřuje na možnost využití střešního fotovoltaického systému jako investičního projektu. V úvodní části je popsán princip fotovoltaické přeměny a rozebráno využití sluneční energie k výrobě elektrické ...
  • Výstavba solární elektrárny 

   Author: Tomášek Václav; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vanišová Lucie
   Bakalářská práce se zaměřuje na možnost využití střešního fotovoltaického systému jako investičního projektu. V úvodní části je popsán princip fotovoltaické přeměny a rozebráno využití sluneční energie k výrobě elektrické ...