Now showing items 1-1 of 1

    • Elektroinstalace rodinného domu 

      Author: Vít Ondřej; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Bouček Stanislav
      Bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu provedenou klasickým způsobem. V první části práce jsou zpracovány základy teorie elektroinstalace a dále jsou v této pasáži popsány základní požadavky ...