Now showing items 1-8 of 8

  • Detekce poruch vinutí transformátorů 

   Author: Kněnický Martin; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Experimentální ověření jednotlivých typů částečných výbojů 

   Author: Štolfa Radim; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů. Zkoumá důvody jejich vzniku a řeší jejich působení na izolační systém elektrických strojů a kabelů. V teoretické části jsou uvedeny základní typy částečných ...
  • Experimentální ověření jednotlivých typů částečných výbojů 

   Author: Štolfa Radim; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů. Zkoumá důvody jejich vzniku a řeší jejich působení na izolační systém elektrických strojů a kabelů. V teoretické části jsou uvedeny základní typy částečných ...
  • Napěťové zkoušky izolátorů za mokra 

   Author: Valenta Lubomír; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Kněnický Martin
   Tato práce se zabývá ve své první části teoretickým úvodem do problematiky izolátorů pro hladiny vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí a jejich provozem. V druhé části se práce věnuje znečištění izolátorů včetně ...
  • Omezovače přepětí při nesinusovém napěťovém namáhání 

   Author: Ivan Chromeček; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá vlivem vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na omezovače přepětí pro vysokonapěťové aplikace. V rešeršní části jsou nejprve rozebrány základní typy svodičů používaných v soustavách vysokého napětí. ...
  • Rozložení elektrického pole ve vysokonapěťových kabelových koncovkách a spojkách 

   Author: Zeifart Tomáš; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tématem této práce je rozbor základních typů v současnosti používaných silových kabelů na hladině vysokého napětí a rozbor používaných kabelových koncovek a spojek. Další částí je teoretický popis rozložení elektrického ...
  • Vícekanálové měření částečných výbojů 

   Author: Königová Kristýna; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Měření částečných výbojů je jednou z důležitých diagnostických metod, která se v současné době čím dál více využívá. Tato práce se zabývá synchronním vícekanálovým měřením z teoretického hlediska, co je částečný výboj, jak ...
  • Význam přečerpávacích elektráren pro energetiku ČR 

   Author: Zborník Luděk; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit využití přečerpávacích vodních elektráren pro elektrickou soustavu České republiky. Nejprve jsem se zabýval jejich vývojem, jak světovým, tak českým a událostmi, které tento vývoj ...