Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh elektroinstalace rodinného domu 

      Author: Kavka Radovan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Procházka Radek
      Tato práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domě a veškerými zákony a vyhláškami souvisejícími s tímto tématem. Dále pojednává o dimenzování a uložení vedení ve vnitřních rozvodech, podmínkách elektroinstalace ...