Now showing items 1-20 of 29

  • Ad fontes, malá vodní elektrárna pro vlastní spotřebu 

   Author: Svoboda Zbyněk; Supervisor: Nemšovský Petr; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem domácí vodní elektrárny. První část je postavena na teoretické bázi a je věnována vodní energii, rozdělení vodních elektráren a částem nezbytným k jejich provozu. Druhá část je ...
  • Budoucnost jaderné energetiky 

   Author: Fleischmann Jiří; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Elektroinstalace rodinného domu 

   Author: Vít Ondřej; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Bouček Stanislav
   Bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu provedenou klasickým způsobem. V první části práce jsou zpracovány základy teorie elektroinstalace a dále jsou v této pasáži popsány základní požadavky ...
  • Energetické zdroje budoucnosti 

   Author: Tesařík Jan; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kontrola přístrojového vybavení 6kV rozvoden VS z hlediska zkratové odolnosti 

   Author: Fenzel Michal; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Straka Libor
   Tato práce se zabývá elektrárnou Mělník 1, zvláště pak spínacími prvky v rozvodnách vlastní spotřeby a společné vlastní spotřeby, z hlediska jejich schopnosti vypínat zkratové proudy. V první části se práce zabývá popisem ...
  • Napájení potravinářského provozu 

   Author: Mejsnar Michal; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh elektrické instalace v rodinném domě 

   Author: Friedrich Jan; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domě. Teoretická část práce pojednává o legislativních a normativních požadavcích, připojovacích podmínkách a o jednotlivých částech domovní elektroinstalace. ...
  • Návrh elektrického rozvodu nn v obci. 

   Author: Drazdík Zdeněk; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh elektroinstalace v bytové zástavbě 

   Author: Prošvic Miloslav; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Bouček Stanislav
   Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na projekt elektroinstalace rodinného domu. Jedná se o nový rodinný dům v bytové zástavbě. V první části jsem zpracoval teoretický pohled na problematiku návrhu elektroinstalace. ...
  • Návrh nn rozvaděče chladícího okruhu elektrárny 

   Author: Ehrenberger Jakub; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh větrné elektrárny 

   Author: Závora Ferdinand; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá samotnou větrnou energií jako obnovitelným zdrojem a předně návrhem, výstavbou a následně i provozem teoretické větrné elektrárny na území České republiky a výhodami či nevýhodami s ní spojenými. Cílem ...
  • Návrh vlastní spotřeby JE s ohledem na bezpečné přepnutí na záložní napájení. 

   Author: Karel Kovařík; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Dohnal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá energetickými systémy ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem. V úvodní části jsou přehledně shrnuty údaje o zastoupení jednotlivých typů jaderných rektorů provozovaných ...
  • Obnovitelné zdroje a jejich vliv na elektrizační soustavu 

   Author: Kľučár Michal; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnovitelné zdroje a příklad jejich využití 

   Author: Mádle Kamil; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. V první části je uvedeno, proč je nutné využívat obnovitelné zdroje. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé obnovitelné zdroje s jejich základními ...
  • Perspektivní využití termojaderné syntézy pro zásobování elektrickou energií 

   Author: Kopřiva Roman; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání JE s tlakovodními reaktory 

   Author: Goncharov Ilya; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Porovnání různých typů jaderných elektráren 

   Author: Horák Jakub; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Práce porovnává vybrané typy jaderných elektráren. První část pojednává o základních principech fungování jaderných reaktorů a o historii jaderné energetiky. V dalších kapitolách se zabývá jednotlivými typy jaderných ...
  • Porovnání tepelných oběhů jaderné a uhelné elektrárny 

   Author: Matějka Ondřej; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Straka Libor
   Tato práce se zabývá tepelnými oběhy realizovanými ve velkých elektrárenských blocích. Shrnuje teoretické znalosti potřebné pro určování účinností skutečných tepelných oběhů v elektrárnách. V práci jsou popsány funkce ...
  • Projekt elektroinstalace v rodinném domě. 

   Author: Servín Marson Dalva Leonor; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Fencl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Projekt elektroinstalace v řadovém domku. 

   Author: Mánková Jitka; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)