Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh inteligentní elektroinstalace rodinného domu 

      Author: Beránek Michal; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Cimbolinec Ivan
      Tato práce se zabývá návrhem inteligentní elektroinstalace rodinného domu, porovnáním klasické a inteligentní elektroinstalace a zmiňuje základní legislativní požadavky na projekt a projektanta. Jsou zde zmíněny vybrané ...