Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza jasu světelné scény s využitím digitálního fotoaparátu 

   Author: Václav Andrýsek; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá analýzou měření určité skupiny jasů černobílých a barevných odstínů a tvorbou softwaru, který aplikuje výsledky této analýzy a zobrazí uživateli naměřené hodnoty jasů. Výsledek práce je nejistota měření ...
  • Analýza spektra světlených zdrojů s diodami LED 

   Author: Nálevka Lukáš; Supervisor: Bayer Rudolf; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

   Author: Holubec Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
  • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

   Author: Holubec Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
  • Energetická bilance světelných zdrojů 

   Author: Pelinka Jakub; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Zálešák Jan
   Moderní doba neustále zvyšuje požadavky na ochranu životního prostředí, což velmi úzce souvisí s nejrůznějšími energetickými aspekty, jako jsou elektrické ztráty. S tímto trendem se také stále rychleji vyvíjejí nové ...
  • Hodnocení venkovních osvětlovacích soustav z hlediska rušivého světla 

   Author: Tomáš Vencovský; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Terrich Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rušivého světla venkovních osvětlovacích soustav. Úvodní kapitoly jsou věnovány základům světelné techniky, vlastnostem světelných zdrojů a veřejného osvětlení. V teoretické části ...
  • Moderní trendy v osvětlování sportovišť 

   Author: Dvořák Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Možnosti užití stmívačů pro světelné diody 

   Author: Kvaček Jiří; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stmívání LED světelných zdrojů. Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti řízení a napájení LED světelných zdrojů a následně navrhnout funkční stmívač na základě teoretických ...
  • Možnosti užití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

   Author: Zelenka Václav; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předkládána práce se zabývá možnostmi využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti a jejich vlivem na vnímání světelných scén. Náplní teoretické části je seznámení se zrakovým ústrojím člověka, vlivem a účinkem ...
  • Možnosti zvýšení kvality LED zdrojů světla 

   Author: Ulvi Yusifli; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Kozlok Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou technologií pro bílých LED pro všeobecné světlování a možnostmi zlepšení kvality světelných zdrojů LED. Jsou zde popsány a porovnány reálné příklady, kde se sleduje kvalita barev a ...
  • Návrh osvětlení sportoviště 

   Author: Schaffer Martin; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řídicí aplikace pro reflektometr 

   Author: Hodač David; Supervisor: Bayer Rudolf; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Typy osvětlovacích soustav a analýza jejich využití v různých prostorech 

   Author: Cmíral Jan; Supervisor: Bayer Rudolf; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vývoj parametrů světelných zdrojů 

   Author: Fišer Pavel; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Veselka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpětný vliv provozu světelných zdrojů na elektrickou síť 

   Author: Popelka Aleš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)