Now showing items 1-1 of 1

    • Realizace dynamometru na pomocí systému dSpace 

      Author: Bráza Josef; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bernat František
      Práce je zaměřena na modelování řízení stejnosměrného dynamometru v prostředí MATLAB Simulink, ale i jeho praktického uvedení do provozu za pomoci prostředí dSpace, a nalezení nejoptimálnějšího modelu pro realizaci ...