Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie řízení obousměrného izolovaného můstkového DC-DC měniče 

   Author: Petr Smolík; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá různými strategiemi řízení izolovaného DC-DC měniče nazývaného duální aktivní můstek (DAM). V úvodu je popsána jeho topologie a je vysvětlen způsob řízení přenášeného výkonu. Dále jsou popsány ...