Now showing items 1-1 of 1

    • Optimální řízení matematického modelu elektrovozidla 

      Author: Hlinovský Tomáš; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Řezáč Martin
      Cílem závěrečné diplomové práce s názvem Optimální řízení matematického modelu elektrovozidla bylo vytvoření modelu elektrovozidla v prostředí Matlab/Simulink kompatibilního s real-time procesorem dSPACE 1103, který je ...