Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace spotřeby energie jízdního cyklu elektrického vozidla 

   Author: Kacetl Tomáš; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Řezáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je vypočítat optimální rozložení rychlosti vozidla podél zadané trasy, takzvaný rychlostní profil, který v žádném bodě neporušuje podmínky dané limity pohonné jednotky a rychlostním omezením stanoveným ...