Now showing items 1-5 of 5

  • Automatizované řízení modelu kolejiště pomocí PLC 

   Author: Paul Miroslav; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Automatizované řízení soustavy paralelně spojených čerpadel využitím aplikačních funkcí frekvenčních měničů. 

   Author: Radan Krch; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Cílem diplomové práce je vytvoření funkčního řízení paralelně zapojených čerpadel na dediko-vaném modelu s výslednou realizací monitorování provozních stavů. Součástí práce je popis technologických veličin čerpadla a ztrát ...
  • Interface resolveru pro platformu STM32F3 

   Author: Martin Skořepa; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této práce je realizovat interface pro propojení resolveru s mikrokontrolerem. Pro umožnění realizace interface byla prostudovaná problematika absolutních senzorů polohy, mezi které se řadí i resolver. Dále je věnována ...
  • Návrh měniče pro hlavní pohon formule student 

   Author: Koman Martin; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému pohonu. Model je upravený ...
  • Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě 

   Author: Kinlovič Jakub; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-18)
   Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického rozhrania. Vo viacmotorovej ...