Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh pracoviště pro testování trakčních akumulátorů 

      Author: Razov Maksym; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Vondráček Stanislav
      Tato diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro testování trakčních akumulátorů. V první a druhé kapitole rozebírám stav trhu elektromobilů a konstrukce i analýzu charakteristik trakčních akumulátorů ve světě. Dále ...