Now showing items 1-1 of 1

  • Vektorové řízení asynchronního motoru s využitím neuronových sítí 

   Author: Ján Žolna; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   V této diplomové práci se zabývám výzkumem využití neuronových sítí pro účely vektorové regulace asynchronního motoru a následnou simulací na modelu tohoto pohonu. Neuronové sítě jsou zprvu využity pro odhad elektrické ...