Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rezonančního měniče s širokým rozsahem napájecího napětí 

   Author: Frolov Filipp; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Michal Richter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá simulacemi rezonančních měničů s velkým rozsahem vstupního napětí. Na začátku práce jsou rozebrány ztráty na spínacích prvcích, poté jsou probrány způsoby omezení těchto ztrát za pomocí techniky měkkého ...