Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení elektrocentrály s asynchronním generátorem v ostrovním režimu 

   Author: Maňák Petr; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením elektrocentrály s asynchronním generátorem v ostrovním režimu. Cílem práce bylo navrhnout řídicí systém, což zahrnuje návrh hardwaru i softwaru pro mikrokontroléry. K realizaci byly ...