Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh chlazení ložisek testovacího zařízení 

   Author: Stanislav Procházka; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy testovacího zařízení za účelem sledování vlivu chlazení ložisek na velikosti pasivních odporů a jejich provozní předpětí. Na základě provedené rešerše jsou navrhnuty ...