Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh značící stanice pro značení dílů v automobilovém průmyslu 

   Author: Martin Karas; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Šindler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem značící stanice ocelových dílů automobilového průmyslu. Snaží se najít optimální variantu konstrukčního řešení pro dopravu dílů do pracovního prostoru a jejich následného ...