Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh přípravku na polohování kamene pro stroje obrábějící kámen 

   Author: Martina Cimpová; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Prchal Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce přípravku na polohování kamene, který vychází z požadavků zadavatele. Z rešerše stávajících řešení vyplývají čtyři varianty možného řešení. Nejvhodnější z nich je rozpracována ...