Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování kinematických chyb pohonových řetězců 

   Author: Petr Vejražka; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se věnuje popsání a modelování kinematických chyb vyskytujících se v pohonových řetězcích NC strojů. Cílem práce je sestrojení matematických modelů v softwaru MATLAB.